انجمن بین المللی ترنم صلح

(NGO) Thrill of Peace International Association

انجمن بین المللی ترنم صلح

(NGO) Thrill of Peace International Association

انجمن بین المللی ترنم صلح

This NGO works to introduce Islam to the world to create a common understanding with other religions with the aim of spreading peace and friendship around the world
دغدغه اصلی انجمن بین المللی ترنم صلح که به همت جمعی از بدنه دانشگاهی و حوزوی به طور آتش به اختیار اداره میشود؛ تبلیغ اسلام ناب محمدی در عرصه بین الملل میباشد.

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مبلغ بین المللی اسلام» ثبت شده است

دکتر سهیل اسعد

 چگونه می توانیم به یک مبلغ بین المللی تبدیل شویم؟

🔹برای ورود به عرصه تبلیغ بین الملل کسب شرایط زیر ضروری است:

1. تسلط به مبانی معرفتی اسلام: مبلغ باید بتواند به سؤالات مخاطبان غیرمسلمان در رابطه با اصول دین و شبهات اسلامی پاسخ دهد.

2. تسلط کامل به زبان: یکی از بدیهی‌ترین ابزارهای مورد نیاز مبلغ، تسلط به زبان جامعه هدف تبلیغی است. بدون درک صحیح از کلمات و ساختارهای زبانی، امکان انتقال صحیح مفاهیم دینی وجود ندارد و در مواردی می‌تواند باعث سوءبرداشت‌هایی شود لذا تسلط به زبان یک جامعه، می‌تواند باعث ایجاد همدلی و همراهی آن‌ها نیز شود.

برنامه “مسیر فیروزه” رادیو گفت و گو ویژه دهه کرامت در ارتباط تلفنی با دکتر سهیل اسعد تازه مسلمان از کشور آرژانتین به روی آنتن رفت.